ВАТ "ГІРХІМПРОМ"
Банери:
ВАТ "ГІРХІМПРОМ"

Створення мінізаводів з виробництва кислот і мінеральних добрив

Установки (цехи) з виробництва міндобрив на сьогоднішній час не витримують конкуренції з таких об'єктивних причин:
- зменшення попиту на міндобрива з 640 тис. т/рік до 20-40 тис. т/рік;
- зменшення випуску продукції в 20-30 разів тому випуск такої кількості продукції на установках високої продуктивності знижує економічні показники виробництва до рівня збитковості.
Для вирішення проблеми забезпечення регіону мінеральними добривами і враховуючи, що в регіоні є два із трьох основних компонентів мінеральних добрив - сірка і калій, пропонується створити мініустановки з виробництва сірчаної, фосфорної кислот та міндобрив. Перевагою таких установок є постійне завантаження потужностей, незначний штат, малі загальнозаводські затрати, вирішення проблеми із реалізацією та висока рентабельність. На таких установках можна випускати різні види добрив в залежності від наявності сировини і попиту. Продуктивність установок - 20-30 тис. т/рік готового продукту.
Виробництво сірчаної кислоти пропонується в об'ємі 20-30 тис. т/рік з подальшим використанням для виробництва добрив і частини - як товарну кислоту - для потреб регіону. Наявність фосфорної сировини (в перспективі вітчизняної - волинські фосфорити) може бути основою для створення установки з виробництва фосфорної кислоти.
Основою мінізаводу з випуску міндобрив повинен бути технологічний блок зі змішування і грануляції різних сумішей.
Згідно попередніх розрахунків, необхідні затрати на створення таких установок складають:
- установка сірчаної кислоти
продуктивністю 20-30 тис. т/рік - 5 млн. грн.;
- установка фосфорної кислоти
продуктивністю 20 тис. т/рік - 4 млн. грн.;
- блок зі змішування, грануляції
тукосуміші (до 20 тис. т/рік) - 0,8 млн. грн.
Термін окупності до 1,5 року.
Створення мінізаводів дозволить ліквідувати цілий ряд екологічних проблем пов'язаних з функціонуванням виробництв великої потужності з концентрацією в одному місці значних викидів, використанням в великих об'ємах земляних та водних ресурсів.

Используются технологии uCoz