ВАТ "ГІРХІМПРОМ"
Банери:
Роздільське ДГХП "Сірка"

Виробництво сульфату алюмінію

Наявність сірчанокислотного виробництва дозволяє організувати в регіоні виробництво сульфату алюмінію, хоча інша складова частина такого виробництва - гідроокис алюмінію - привізна.
Запропонована технологія відповідає за основними техніко-економічними показниками сучасному технічному рівню, а за товарною формою - грануляційна- випереджає існуючі технології.
В залежності від області застосування, сульфат алюмінію випускається двох марок - А і Б.
А- для деревообробної, целюлозно-паперової, текстильної та шкіряної промисловостей.
Б - для очищення питної та технічної води.
Сировиною для отримання кристалогідрату сульфату алюмінію АІ2(S04)3*18Н20 є гідроксид алюмінію, сірчана кислота та вода.
Фізико-хімічні основи визначаються умовами взаємодії гідроксиду алюмінію з сірчаною кислотою. Для отримання кристалогідрату з вмістом АІ20з=15,3% (основний показник, що залежить від співвідношення взаємодіючих речовин) витрата реагентів відповідає стехіометрії. Реакція екзотермічна і процес може проходити без додаткового підводу тепла (за виключенням пуску).
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Собівартість 1 т продукції 224 грн/т.
Ціна продукту 440 грн/т.
Прибуток 216 грн/т.
Продуктивність установки 8000 т/рік (потреба Жидачівського ЦПК).
Річний дохід 1728000 грн.
Затрати на створення виробництва 1800000 грн.
Для організації виробництва сульфату алюмінію (1-а черга - 8000 т/рік) ВАТ "ПРХІМПРОМ" пропонує наступні умови співпраці:
- кооперування коштів для створення виробництва (договір про спільну діяльність);
- створення окремої юридичної організації для запровадження виробництва із розподілом внеску засновниками згідно домовленості;
Інші форми співпраці, які запропонують інвестори, приймаються до розгляду.

Используются технологии uCoz