ВАТ "ГІРХІМПРОМ"
Банери:
Стебницьке ДГХП "Полімінерал"

Виробництво калійних міндобрив на основі каїніту

В Україні існує великий дефіцит калійних добрив, який частково задовільняється за рахунок імпорту. На території Прикарпаття знаходяться поклади полімінеральних руд загальною кількістю 7680,4 млн. т. Ці поклади складають потужну сировинну базу для відновлення калійної промисловості в Україні.
Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" виробляє каїніт природний, що містить до 9 % калію в перерахунку на К2О. Існують такі методи переробки полімінеральних руд з метою отримання якісних калійних добрив:
- фізичні методи збагачення (гравітаційне розділення, електростатичне збагачення та ін.) з отриманням калійно-магнієвого концентрату і галіту;
- галургійні методи збагачення з отриманням калійно-магнієвого добрива (калімагнезії) та технічної солі і хлориду магнію (сировини для виробництва металічного магнію);
- методи підземного вилуговування покладів з подальшою переробкою отриманих розсолів на технічну сіль та малохлорне калійне добриво;
- методи отримання комплексних мінеральних та органомінеральних добрив з введенням в їх склад полімінеральних руд як джерела калію і мікроелементів.
В зв'язку з тим, що видобуток каїніту має низьку собівартість (біля 10 дол. США /т), економічно вигідно на його основі виготовляти високоякісні калійні та комплексні міндобрива. Слід відмітити, що потреба ринку калійних добрив в Україні складає 460 - 500 тис. тон в перерахунку на 100 % К2О і, разом з тим, є попит на калійні добрива на зовнішньому ринку.
Розвиток виробництва калійних добрив на Стебницькому ДГХП "Полімінерал" дасть можливість знизити витрати на природоохоронні заходи та зменшити використання коштів державного бюджету на виконання обов'язкових природоохоронних заходів в зоні діяльності підприємства.
На реалізацію даного інвестиційного проекту передбачається внесок інвестора в розмірі 1 млн. дол. США та внесок Стебницького ДГХП "Полімінерал" - 1 млн. дол. США.
Термін окупності проекту складе 1 рік.

Используются технологии uCoz