ВАТ "ГІРХІМПРОМ"
Банери:
Стебницьке ДГХП "Полімінерал"

Утилізація розсолів Стебницького ДГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" з метою отримання харчової солі та калійних міндобрив

Тривала експлуатація калійних рудників західного регіону України (Стебник, Калуш) привела до утворення під землею (за рахунок просочення поверхневих вод) та накопичення на поверхні (внаслідок їх щорічного відпомповування) великої кількості розсолів (~3 млн. м3), елементів (K, Na, Mg) та мікроелементів. Так чи інакше, цей небажаний і майже некерований процес спричинив утворення великих запасів сировини для отримання цінних продуктів, зокрема, харчової солі та K, Mg-добрив.
Як показують дослідження та світова практика солевиробництва, такий вид сировини можна суттєво покращити, коли процес ії утворення вести цілеспрямовано з метою підвищення концентрації цінних компонентів, зокрема, калійних складників, що, відповідно, спричинить підвищення вмісту сульфатів калію та магнію в добриві.
Роботами НДІ Галургії та Інституту гірничо-хімічної промисловості (ВАТ "ГІРХІМПРОМ") доведена не тільки можливість утилізації вказаних розсолів з отриманням дефіцитних солей, в т.ч. медичної солі та добрив, але й послаблення екологічної небезпеки в регіоні.
Створення підприємства з переробки розсолів - можливо, єдиний шлях подальшої експлуатації калійних родовищ, що сьогодні знаходяться під загрозою затоплення.
Запропонована технологія - екологічно чиста і полягає у випарюванні надлишкової води та наступній викристалізації солей.
Випарка розсолів може здійснюватись електродним нагрівом, що забезпечує високий к.к.д. (до 96%) використання електричної енергії, відсутність викидів та чистоту продуктів.
Витрата електроенергії становить 490 кВт год/т розсолу, тобто, відповідно,- 1820 кВт год/т продукту (харчової солі чи K, Mg-добрива). Отримувана харчова сіль, згідно прийнятих стандартів, відповідає вимогам вищого і першого гатунків, K, Mg-добриво - на рівні вимог щодо відомої калімагнезії.
Орієнтовні затрати на створення лінії з виробництва 20000 т калімагнезії та 50000 т кухонної солі складають 500000 грн,
Термін окупності - 1 рік.

Используются технологии uCoz